ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 2565

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖