ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ที่อยู่  : 315 หมู่ที่ 2 บ้านเรียงแถวใต้    ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย    อำเภอสิรินธร   จังหวัดอุบลราชธานี        รหัสไปรษณีย์ 34350

E-mail: thairat87school@gmail.com

เบอร์โทร : 085-1752675