การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566